ISSN 2095-2899
CN 43-1516/TB
CODEN JCSTFT
Founded in 1994
Published monthly

Open Access

Vol. 16    No. 4    August 2009

Materials Science and Engineering, Chemistry and Chemical Engineering

1
Wet friction performance of C/C-SiC composites prepared by new processing route
WANG Xiu-fei(王秀飞), YIN Cai-liu(尹彩流), HUANG Qi-zhong(黄启忠),
HE Liang-ming(何良明), SU Zhe-an(苏哲安), YANG Xin(杨 鑫)
2
Deformation behavior and microstructural evolution of Al-Zn-Cu-Mg-Sc-Zr alloy during high temperature compression
LI Wen-bin(李文斌), , PAN Qing-lin(潘清林), LIU Jun-sheng(刘俊生),
LIANG Wen-jie(梁文杰), HE Yun-bin(何运斌), LIU Xiao-yan(刘晓艳)
3
Cyclic oxidation behavior of Fe-9Cr-1Mo steel in water vapor atmosphere
ZHANG Du-qing(张都清), LIU Guang-ming(刘光明), ZHAO Guo-qun(赵国群), GUAN Yan-jin(管延锦)
4
Influence of surface finish and annealing treatment on oxidation behavior of Ti-48Al-8Cr-2Ag alloy
XI Yan-jun(席艳君), LIU Yong-jun(刘泳俊)
5
Die design for cold precision forging of bevel gear based on finite element method
Jin Jun-song(金俊松), Xia Ju-chen(夏巨谌), Wang Xin-yun(王新云), Hu Guo-an(胡国安), Liu Hua(刘 华)
6
Purification and characterization of extracellular chitinase from a novel strain Aspergillus fumigatus CS-01
XIA Jin-lan(夏金兰), XIONG Jing(熊 晶), XU Tao(徐 涛), ZHANG Cheng-gui(张成桂),
ZHANG Rui-yong(张瑞永), ZHANG Qian(张
7
Alkaline treatment kinetics of calcium phosphate by piezoelectric quartz crystal impedance
ZENG Li-ping(曾丽萍), HE De-liang(何德良), XU Chao(许 超), LUO Sheng-lian(罗胜联)
8
Effect of stirring on preparation of hollow copolymer particles by alkali/cooling method
LI Hai-pu(李海普), OKUBO M, SUZUKI T
9
Adsorption of Pb2+ on macroporous weak acid adsorbent resin from aqueous solutions: Batch and column studies
XIONG Chun-hua(熊春华), FENG Yu-jie(冯宇杰), YAO Cai-ping(姚彩萍)
10
Synthesis of modified D401 chelating resin and its adsorption properties for Pb2+
WANG Fei(王 菲), WANG Lian-jun(王连军), LI Jian-sheng(李健生),
SUN Xiu-yun(孙秀云), ZHANG Liang(张 亮)

Mine Engineering, Metallurgical Engineering and Environmental Engineering

11
Characterization of tricalcium phosphate solubilization by Stenotrophomonas maltophilia YC isolated from phosphate mines
XIAO Chun-qiao(肖春桥), CHI Ru-an(池汝安), HE Huan(何 环), ZHANG Wen-xue(张文学)
12
Microwave absorbing properties of high titanium slag
ZHANG Li-bo(张利波), CHEN Guo(陈 菓), PENG Jin-hui(彭金辉), CHEN Jin(陈 晋),
GUO Sheng-hui(郭胜惠), DUAN Xin-hui(段昕辉)
13
Inhibitory effect of Cr(Ⅵ) on activities of soil enzymes
PENG Bing(彭 兵), HUANG Shun-hong(黄顺红), YANG Zhi-hui(杨志辉),
CHAI Li-yuan(柴立元), XU You-ze(许友泽), SU Chang-qing(苏长青)
14
Impact of human motion on TVOCs inhalation dose under side re-circulated ventilation
ZHANG Quan(张 泉), ZENG Li-ping(曾丽萍), XIE Geng-xin(谢更新),
ZHANG Guo-qiang(张国强), NIU Jian-lei(牛建磊)

Mechanical Engineering, Control Science and Engineering

15
Control strategy for pneumatic rotary position servo systems based on feed forward compensation pole-placement self-tuning method
MAO Xin-tao(毛新涛), YANG Qing-jun(杨庆俊), WU Jin-jun(吴晋军), BAO Gang(包 钢)
16
Finite element analysis on nut post structure of Three Gorges Project ship lift
SHI Duan-wei(石端伟), CAI Dong-cai(蔡栋材), WU Zhi-chun(吴志纯)
17
Power management unit chip design for automobile active-matrix organic light-emitting diode display module
KIM J H, PARK J H, KIM J H, CAO T V, LEE T Y, BAN H J, YANG K, KIM H G, HA P B, KIM Y H
18
A random adaptive method to adjust MAC parameters in IEEE802.11e WLAN
WANG Jian-xin(王建新), MAKFILE S, LI Jing(李 婧)
19
A utility-optimal backoff algorithm for wireless sensor networks
LIAO Sheng-bin(廖盛斌), YANG Zong-kai(杨宗凯), CHENG Wen-qing(程文青), LIU Wei(刘 威)
20
Automated retinal blood vessels segmentation based on simplified PCNN and fast 2D-Otsu algorithm
YAO Chang(姚 畅), CHEN Hou-jin(陈后金)

Geological Engineering and Civil Engineering

21
Spectrum spatial structure characteristic analysis of remote sensing alteration information and interference factors
YANG Zi-an(杨自安), PENG Sheng-lin(彭省临), ZHU Gu-chang(朱谷昌),
SHI Fei-fei(石菲菲), ZOU lin(邹  林), ZHANG Yuan-fei(张远飞
22
Estimation of compaction grouting pressure in strain softening soils
YANG Xiao-li(杨小礼), ZOU Jin-feng(邹金锋)
23
Strain rate effects on sand and its quantitative analysis
LI Fu-lin(李福林), PENG Fang-le(彭芳乐), LI Jian-zhong(李建中), KONGKITKUL W
24
Failure mode and strength anisotropic characteristic of stratified rock mass under uniaxial compressive situation
LU Guang-yin(鲁光银), ZHU Zi-qiang(朱自强), LIU Qun-yi(柳群义), HE Xian-qi(何现启)
25
Statistical damage model for quasi-brittle materials under uniaxial tension
CHEN Jian-yun(陈健云), BAI Wei-feng(白卫峰), FAN Shu-li(范书立), LIN Gao(林 皋)
26
Energy consumption in rock fragmentation at intermediate strain rate
HONG Liang(洪 亮), ZHOU Zi-long(周子龙), YIN Tu-bing(尹土兵),
LIAO Guo-yan(廖国燕), YE Zhou-yuan(叶洲元)

Energy and Power Engineering, Traffic and Transportation Engineering

27
Multi-objective coordination optimal model for new power intelligence center based on hybrid algorithm
LIU Ji-cheng(刘吉成), NIU Dong-xiao(牛东晓), QI Jian-xun(乞建勋)
28
Short-term forecasting optimization algorithms for wind speed along Qinghai-Tibet railway based on different intelligent modeling theories
LIU Hui(刘 辉), TIAN Hong-qi(田红旗), LI Yan-fei(李燕飞)
29
Design and dynamic simulation of hydraulic system of a new automatic transmission
WANG Shu-han(王书翰), XU Xiang-yang(徐向阳), LIU Yan-fang(刘艳芳),
DAI Zhen-kun(戴振坤), TENBERGE P, QU Wei(曲 巍)
Copyright © Journal of Central South University
Tel: +86-731-88836963 or +86-731-88877727
Fax: +86-731-88877727
E-mail:zngdxb@csu.edu.cn 湘ICP备09001153号-11