ISSN 2095-2899
CN 43-1516/TB
CODEN JCSTFT
Founded in 1994
Published monthly

Open Access

Vol. 13    No. 1    February 2006

Content

1
Rheological behavior of fumed silica suspension in polyethylene glycol
WU Qiu-mei(伍秋美),RUAN Jian-ming(阮建明),HUANG Bai-yun(黄伯云),
ZHOU Zhong-cheng(周忠诚), ZOU Jian-peng(邹俭鹏)
2
Characteristics of magnetic Fe3O4 nanoparticles
encapsulated with human serum albumin
HE Han-wei(何捍卫), LIU Hong-jiang(刘红江), ZHOU Ke-chao(周科朝),
WANG Wei (王 维), RONG Peng-fei (容鹏飞)
3
Relationship between interfacial structure and property of
steel-mushy Al-28Pb bonding pate
ZHANG Peng(张 鹏), DU Yun-hui(杜云慧), LIU Han-wu(刘汉武),
ZHANG Jun(张 君),
ZENG Da-ben(曾大本), BA Li-min(巴立民)
4
Modification of nano-TiO2 by Al2O3 in-situ coating
CHAI Li-yuan(柴立元), SU Wei-feng(苏维丰), PENG Bing(彭 兵),
WANG Yun-yan(王云燕),
WEI Shun-wen(韦顺文), YUAN Chun(苑 春), YU Yan-fen(于延芬), HAO Yun(郝 赟)
5
Coating of Fe, Ni onα-alumina microspheres
by heterogeneous precipitation
SHEN Xiang-qian(沈湘黔), LI Dong-hong(李东红),
JING Mao-xiang(景茂祥), LI Wang-xing(李旺兴)
6
Preparation and swelling behavior of polyvinyl
alcohol physiological saline gel
PAN Yu-song(潘育松), XIONG Dang-sheng(熊党生), MA Ru-yin(马如银)
7
Overlay welding for corrugating roll
TANG Shao-yan(唐少炎), LIU Yue-jun(刘跃军)
8
Hollow fiber liquid-supported membrane technology for
enantioseparation of racemic salbutamol by
combinatorial chiral selectors
JIAO Fei-peng(焦飞鹏), HUANG Ke-long(黄可龙), PENG Xia-hui(彭霞辉),
ZHAO Xue-hui(赵学辉), YU Jin-gang(于金刚)
9
Extraction of essential oil from shaddock peel and
analysis of its components by gas chromatography-mass spectrometry
ZHOU Jin-hua(周尽花), ZHOU Chun-shan(周春山), JIANG Xin-yu(蒋新宇), XIE Lian-wu(谢练武)
10
Simultaneous electrogenerative leaching of
chalcopyrite concentrate and MnO2
WANG Shao-fen(王少芬), FANG Zheng(方 正), TAN Ya-fei(谭亚非)
11
Preparation of adhesive for bamboo plywood using
concentrated papermaking black liquor directly
WANG Yun-yan(王云燕), PENG Wen-jie(彭文杰), CHAI Li-yuan(柴立元),
PENG Bing(彭 兵), MIN Xiao-bo(闵小波), HE De-wen(何德文)
12
Optimizing pyrolysis of resin carbon for anode of lithium ion batteries
GUO Hua-jun(郭华军), LI Xin-hai(李新海), ZHANG Xin-ming(张新明),
WANG Zhi-xing(王志兴), PENG Wen-jie(彭文杰), ZHANG Bao(张 宝)
13
Inhibitory effect of ammonia nitrogen on specific
methanogenic activity of anaerobic granular sludge
ZHOU Hong-bo(周洪波), QIU Guan-zhou(邱冠周)
14
Electromagnetic anti-fouling technology for prevention of scale
XING Xiao-kai(邢晓凯), MA Chong-fang(马重芳), CHEN Yong-chang(陈永昌),
WU Zhi-hui(吴智慧), WANG Xiu-rong(王秀荣)
15
CFD prediction of physical field for multi-air channel
pulverized coal burner in rotary kiln
MA Ai-chun(马爱纯), ZHOU Jie-min(周孑民), OU Jian-ping(欧俭平),
 LI Wang-xing(李旺兴)
16
Global optimal path planning for mobile robot based on
improved Dijkstra algorithm and ant system algorithm
TAN Guan-zheng(谭冠政), HE Huan(贺 欢), Aaron Sloman
17
A scheme on automated test data generation and its evaluation
CHEN Ji-feng(陈继锋), ZHU Li(朱 利), SHEN Jun-yi(沈钧毅),
WANG Zhi-hai(王志海)
18
Solving single-frequency phase ambiguity using parameter weights
fitting and constrained equation ambiguity resolution methods
YANG Ren-gui(阳仁贵), OU Ji-kun(欧吉坤), YUAN Yun-bin(袁运斌),
ZHANG Ke-fei(张克非), WEN De-bao(闻德保), Ron Grenfell
19
Unified analytical stress strain curve for quasibrittle geomaterial
in uniaxial tension, direct shear and uniaxial compression
WANG Xue-bin(王学滨)
20
Hybrid optimization model of product concepts
XUE Li-hua(薛立华), LI Yong-hua(李永华)
21
Application of MOS-1b/MESSR data to flood monitoring
of Dongting Lake
MAO Xian-cheng(毛先成), XIONG Liang-hui(熊靓辉), Isao Takashima
Copyright © Journal of Central South University
Tel: +86-731-88836963 or +86-731-88877727
Fax: +86-731-88877727
E-mail:zngdxb@csu.edu.cn 湘ICP备09001153号-11